is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Jan van Rijn, W iiximina Outhi'IJS 30 April 1700 vader : Akij van Spijck.

moeder : Margrieta Knuyt.

kind : Ei.isabet Antonia.

getuige : Antonij van Spijck.

2 Mei 1700 vader: Johannus van Duieren.

moeder : Anna de Wit.

kind : Johannes.

peter: AriJ Babel, Cornelia van DuiJEREN 10 Aug. 1700 vader : Ds. Nicolaas Bergman.

Ds. Ki.inckhamer. moeder : Johanna van Aanschot.

kind : Donatus.

peter : Ds. Vincentius Ki.inckiiamicr, en Cor nelia Vermeulen.

kj Augustij 1700 vader : Abraham de Graaf.

Dom. Berghman. moeder : Alida de Jongh.

kind : Jan.

19 October 1700 vader : WlLLEM BrEur.

moeder : wijnanda van waasbergen.

kind : Alida BrEvr.

de mater : Alida Brevr.

1701 vader : Jacob Ijtteri.

moeder : Macheijne messers.

de peet: Margrieta Messers.

de peter : Johannes Ivittkri.

kind : Catatharina.

29 Maart 1701 vader : AlExander begg.

Dom. Ki.inchamer. moeder : Elisabeth Taques.

kind : Thomas.

19 April 1701 vader: Jan van de Velden.

Dom. Bergman. moeder : Pëtroneli.a van Nimwegen.

kind : Wii.hem.

meter : Petronella van Nimwegen.

19 April 1701 vader : Paulus Spanjersbergh. Dom. Bergman. moeder : Wii.lempje RoodbEEn.

kind : Adriana.

26 Meij 1701 vader : Johannis van DuijrEN.

moeder : Anna de Wit.