is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Johannis.

getuigen : Anna Maria en CokëUA van Deuren.

14 Sept. 1701 vader : Eredrick LkduCq.

moeder : Baertie van Doisbe.

kind Francois.

getuigen : Catkina van Dobbe, Antiketta I,Educq.

18 Scpt.1701 vader : Johannis van Deerkn.

moeder : Anna Croli,.

kind : Jacoba.

getuigen: Mr. \"uei''werker, Jacohts van Camp* iu'ijsen en desselfs huijsvrouw Maria Croll.

12 Oetobei 1701 vader: wijlen Johannes van Swinderen. (Woensdagh) moeder : Anna Margarita Levsing.

kind : Margarita.

15 Jan. 1702 vader : Pitter Houttuijn, onze voorsanger

alhier.

moeder : Stephania van Eede.

kind : Mattehias.

peter : Maethias Sh'ijter, Johanna (Ieesteranus,

10 Maeij 1702 vader: Confreere Htkertus van den Hëi'VEi,. Dom. Nicolaes moeder : Sara Schilders.

Berghman. kind : Anna Elisabeth.

23 Maeij 1702 vader : Adriaan van Spijck.

Dom. Ni colaas moeder : Margreta Kntijt.

Berghman. kind : Antonij.

peter : Antony van Spvck.

1702 vader : Johannes le Grand.

Dom. Nicolaas moeder: Johanna van Santten.

Berghman. kind : Johannes Hendrik.

getuigen : Johannes Voerman, Catiiakina. 17 Augustus 1702 vader : Willem Breuk.

Dom. Nicolaas moeder : Wijnanda van WaBsberge. Bergman. kind : Sijmon.

peter : Ai.ijda Breur.

7 Sept. 1702 vader : Ds. N. Berghman.

Ds. Vincent Clinck- moeder: Johanna Aanschot.