Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Johannis.

getuigen : Anna Maria en CokëUA van Deuren.

14 Sept. 1701 vader : Eredrick LkduCq.

moeder : Baertie van Doisbe.

kind Francois.

getuigen : Catkina van Dobbe, Antiketta I,Educq.

18 Scpt.1701 vader : Johannis van Deerkn.

moeder : Anna Croli,.

kind : Jacoba.

getuigen: Mr. \"uei''werker, Jacohts van Camp* iu'ijsen en desselfs huijsvrouw Maria Croll.

12 Oetobei 1701 vader: wijlen Johannes van Swinderen. (Woensdagh) moeder : Anna Margarita Levsing.

kind : Margarita.

15 Jan. 1702 vader : Pitter Houttuijn, onze voorsanger

alhier.

moeder : Stephania van Eede.

kind : Mattehias.

peter : Maethias Sh'ijter, Johanna (Ieesteranus,

10 Maeij 1702 vader: Confreere Htkertus van den Hëi'VEi,. Dom. Nicolaes moeder : Sara Schilders.

Berghman. kind : Anna Elisabeth.

23 Maeij 1702 vader : Adriaan van Spijck.

Dom. Ni colaas moeder : Margreta Kntijt.

Berghman. kind : Antonij.

peter : Antony van Spvck.

1702 vader : Johannes le Grand.

Dom. Nicolaas moeder: Johanna van Santten.

Berghman. kind : Johannes Hendrik.

getuigen : Johannes Voerman, Catiiakina. 17 Augustus 1702 vader : Willem Breuk.

Dom. Nicolaas moeder : Wijnanda van WaBsberge. Bergman. kind : Sijmon.

peter : Ai.ijda Breur.

7 Sept. 1702 vader : Ds. N. Berghman.

Ds. Vincent Clinck- moeder: Johanna Aanschot.

Sluiten