is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Anna Geertruijt.

getuigen: Anna van Rijnsdorp.

28 Maart 1706 vader : Arien Koi.ingh.

Ds. Bergman. moeder : Elisabet van Emmerik.

kind : Soi'HiA.

peet : Ai.ida van Emmerik.

8 april i7o() vader: Jacoh de v00gt.

Ds. Klinckiiamer. moeder : Wii.lemina van der Speck.

kind : J oiianna.

6 aug. 1706 vader: Hubertus van den Heuvel.

Ds. Bergman. moeder : Zara Schilders.

kind : Zara Geertru.

5 Sept. 1706 vader : Jacoh I,itterie.

Ds. Ki.inckhamer. moeder: Maciitei.ina Messciiek.

kind : Margareta.

28 Oct. 1706 vader : Pieter Cornelisse Wesman.

Ds. Klinkhamer, moeder: Maria Palesteijn.

kind : Cornelis.

Peet: Hendrik van der Sman, Cornelia Wesman.

31 Oct. 1706 vader: Jacobus van Nimwegen.

Ds. Klinkhamer, moeder: Geertruij van der Braf.ckt. kind : Catrina.

peeten : Willem van Sweth en Geertruij van Nimwegen.

14 Decemb. 1706 vader : van der Wielen.

Ds. Bergman. moeder : Catarina Bleijkersvelt.

kind : Aaltje.

getuigen : Jacobus Bleijkersvelt (grootvader) en Annetje Leenderts Touw (grootmoeder). 19 December 1706 vader : Govert Bidlo (Fiscaal). Ds. Klinkhamer, moeder : Alexandrina Schatter.

kind : Sara Henriette.

getuigen : de heer Professor Govert Bidi.o en des selfs huijsvrouw.

18 Februari 1707 vader : Frederik L,e DuCq.

Ds. Bergman. moeder : Baartif, van Dobben.

kind : J acobus.