is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Cornki.is van der Spek en WiLLEmina oudhuysen.

22 Oct. 1707 vader : Willem Immerzeii..

I)s. Lomannus moeder : Beatrix Lomannus.

't kind geb. 20 kind : Helena.

Julij 1706.

15 Nov. 1707 vader : Ds. Nicolaas Bergman.

Ds. Klinkhamer. moeder : Johanna van Anschot.

kind : Jacoh.

Peet: Chatiiarina Bergman.

1708, 29 Jan. vader: Mr Govert Bidloo.

Ds. Klinkhamer, moeder: Alexandrina Schattere

kind: Petronella Catharina.

19 april 1708 vader: Francis Ferdinand Bos.

Dom. Klinkhamer, moeder : Elisabetii Bos.

kind : Johannes.

getuigen: Johannes van Dijk en Johanna Laurier.

13 Meij 1708 vader : Joh. van SwinderEn.

Dom. Klinkhamer, moeder : Anna Margrieta Leusingh.

kind : Catharina.

2S Maije 1708 vader : Cornelis Arentzoon.

Dom. N. Berg- moeder :

mans. kind : Jacobus.

peter : Jacobus Mercer.

meter: Margareta van Nijmegen.

30 Juni 1708 vader: Jacob van Nijmegen.

Ds. N. Bergman. moeder : Geertruij van der Bkagt.

kinderen : Tom as en Maciilien.

getuigen : Tobias van Nijmegen, Maciilien Sprenghtvloet en Geertruij Meijburgii. 5 Nov. 1708 vader : Mr Cornelis Vinck.

N. Bergman. moeder : Marija Stalpaart van der Wielen.

kind : Cornelis.

daar Peter af is Arënt Vink en meter dessells huisvrouw Anna Nieupoort.

17 Nov. 1708 vader ?

Klinkhamer. moeder : Susanna van der Gaag.

3 Nov. 17^'8 N. Bergman.