is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 Fel). 1710 vader : I)s. Nicolaas Bergman.

Ds. Vincent moeder : Johanna van Aenschot.,

Klinchamer. kind : Sara Chatarina.

in Huijs ged. Peter : Mr. Daniël Basius.

Meter : Juff. Margareta Douw Desselfs huijsvrouw.

I April 1710 vader : Mr Govert Bidi,o Fiscael.

Ds. Vincent moeder : Alexandrina Schatter.

Klinchamer kind ??

in Huijs ged. Peter : Mr Pieter Schatter gecommitteerde

Raed wegens Haerlem, Hf.ndrina van Solingen.

27 April 1710 vader : Johannes van SwiNDEREN.

Ds. Nicolaas moeder : Anna Margrita I,eusing.

Bergman. kind : Johanna.

30 April 1710 vader : Cornelis Arentson.

Ds. Vincent moeder : Johanna Mercer.

Klinchamer. kind: Margareta.

Peter: Jacobus Mercer en Margareta van Nimegen.

15 Julij 1710 vader : Jacobus van Nimwegen.

Ds. Ki.inckhamer. moeder: Geertruijdt van dek Bragt. kind : isaac en Tobias.

getuigen : Tobias van Nimwegen.

Peters : magdalena Sprenkfloet ende Geeutruijd meijburg.

14 Julij 1710 vader: Cornei.is van der Leew.

Ds. Ki.inckhamer. moeder : Geertruijd Mercer.

kind : Margareta.

Peters : Margareta van Nimwegen.

II Feb. 1711 vader: Jan Maasland.

Ds. Ki.inckhamer. moeder : Ai.ida van Emmerich.

't kind is geb. 9 kindt: AngenietiB.

Feb. 1711. getuigen : Henderica Maareland en Chris-

tina Maareland.

Sondagh 19April vader: Mr Cornei.is Vinck adt.

1711 Ds. Nicolaas moeder: Maria Stalpert van der Wiele. Berghman. kind : Agneta.