Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter : Johan Yinck Capteijn van Compan.

voetknegten ten diensten deser landen. Meter : Odii.ia Stalpf.rt van dek wiei.e. 25 Meij 1711 vader: Jacobus Kaleier.

])s. Bergman. moeder : Maria Bi.ock.

kind : Arnout.

12 Sept. 1711 vader: Johan Vink Capiteijn.

Nicolaas Bergman moeder : Odii.ia Stalpert van der Wielen. kind : Arent.

getuigen : Juff. Alida Alckemade, Mr W ii.i.em Vink.

>0 Oct. 1711 vader: Mr Govf.rd Bidloo.

Ds. Klinkhamer, moeder: Alexandrina Schatter.

kind : Goverdina Anthonia.

Peter : Lambertus Bidi.oo en Meter . Odilia Bidi.oo.

ic) Nov. 1711 vader: Hubertus van der Giesee. Ds. BERGIiman. moeder: Geertriiijt Voogiis.

kind : Wilhelmus.

getuigen: Margrita van der Giese, Maria van der Giesee.

17 Jan. 1712 vader: gestorven.

Ds. N. Bergiiman. moeder: Willf.mijtie Roodbf.en weduw Pau-

lus Spanjes.

kind : Pauweleijntie.

getuigen: Anthonij Wolfswinckel en sijn huijsvrouw Willemijntif. Hoittuijn. 5 Kehr. 1712 vader : Ds. Nicolaus Bergman.

Ds. Cornelius moeder : Johanna van Aanschot. van Arkel. kind : Jacoba.

Mr. Peters : Daniei. Basius en des selfs huijsvrouw Margareta Douw.

9 Meij 1712 vader: Marten van Deventer.

in huijs ged. moeder: L,Euntjk van der Wii.k.

Ds. V. Klink- kind : Jan.

hamer. getuigen: Willem van Deventer, Jugetje

van Deventer.

5 Junij 1712 vader: Jacob Litteri.

Sluiten