is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter : Johan Yinck Capteijn van Compan.

voetknegten ten diensten deser landen. Meter : Odii.ia Stalpf.rt van dek wiei.e. 25 Meij 1711 vader: Jacobus Kaleier.

])s. Bergman. moeder : Maria Bi.ock.

kind : Arnout.

12 Sept. 1711 vader: Johan Vink Capiteijn.

Nicolaas Bergman moeder : Odii.ia Stalpert van der Wielen. kind : Arent.

getuigen : Juff. Alida Alckemade, Mr W ii.i.em Vink.

>0 Oct. 1711 vader: Mr Govf.rd Bidloo.

Ds. Klinkhamer, moeder: Alexandrina Schatter.

kind : Goverdina Anthonia.

Peter : Lambertus Bidi.oo en Meter . Odilia Bidi.oo.

ic) Nov. 1711 vader: Hubertus van der Giesee. Ds. BERGIiman. moeder: Geertriiijt Voogiis.

kind : Wilhelmus.

getuigen: Margrita van der Giese, Maria van der Giesee.

17 Jan. 1712 vader: gestorven.

Ds. N. Bergiiman. moeder: Willf.mijtie Roodbf.en weduw Pau-

lus Spanjes.

kind : Pauweleijntie.

getuigen: Anthonij Wolfswinckel en sijn huijsvrouw Willemijntif. Hoittuijn. 5 Kehr. 1712 vader : Ds. Nicolaus Bergman.

Ds. Cornelius moeder : Johanna van Aanschot. van Arkel. kind : Jacoba.

Mr. Peters : Daniei. Basius en des selfs huijsvrouw Margareta Douw.

9 Meij 1712 vader: Marten van Deventer.

in huijs ged. moeder: L,Euntjk van der Wii.k.

Ds. V. Klink- kind : Jan.

hamer. getuigen: Willem van Deventer, Jugetje

van Deventer.

5 Junij 1712 vader: Jacob Litteri.