is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Bekghman. moeder : Alijda van Emmerik.

kind : Sosija.

peet en getuigen : Saara van Emmeuik en Heijndrik Maarland.

19 Jan. 171 (> vader: Jan Weijntjes.

Ds. Bergman. moeder: Pietronella Mercer.

kind: Johanna.

peeters : JacobvsMercer en Johanna ArEnson. Meij 17• vader: Cornelis Arensen.

Ds. bergman. moeder : Johanna Mercek.

kind : Willem.

peteren : Tobias van Nimegkn en Geertruija van J everen.

2.] Aug. 1716 vader : Rvtgert Kornelis van Os.

Ds. Klinkhamer, moeder: Maria Jans Staerts.

kind : Maria.

Peters: Pieter Ariense dic Keijskr en Maria Kornelisse van Os.

8 Nov. 171'» vader : Alijda van Emmerk'k.

Ds. Bkkgman. moeder: Johan Maaslandï.

kind : Sara.

getuigen : Sara van Emmkrich.

8 Nov. 1716 vader: Jan Hendrik Jordaen.

Ds. Klinkhamer, moeder: Adriana van Iongeren.

kind: Jacobvs.

getuigen : Jacobus van Riiijndorp en Johanna van RlEL.

30 Dec. 1710 vader: I.vcas van Hoogstraten.

Ds. Klinckiiamrr. moeder: Margrita van der Meer.

kind : Elisabet.

peet : WTi.lemijna van Hoogstraten. 12 Jan. 1717 vader: Albert de Vet.

Ds. Klinkhamer, moeder: Hendrina Verbeek.

kind : Hendrika.

getuige : Hendrina Grootvklt.

18 Februari 1717 vader: Mr. Cornelis Vinck.

Ds. Berghman. moeder: Maria Stai.pert van der Wiele. gebooren 18 February kind : Johanna Maria.