is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peeter : Mr. Johan Maire.

meeter : Juff. Maria Niepoorï.

12 Meij 1717 vader : PlETER Bi.ussé.

Ds. Berghman. moeder: Adriana van Eei.en

kind : PlETER.

16 Maij 1717 vader : Mr Jacob de Riemf.r.

Ds. Nicoi.aas moeder : Johanna Phii.ippina van Rheenen.

Berghman. kind : Pieter.

geboore 18 meter : Maria Nienhoven wed. Pieter de

February 1717 RiemER.

getuigen: Mr Frans van Ijmnorgh met sijn huijsvrouvv Maria de Riemer en Mattheus Terwesten met sijne huijsvrouw Theodora van Riieenen.

10 J ulij 171N vader : Rut van Os.

Ds. Nicoi.aas moeder : Marchie Stuarts.

Berghman. kind : Jacob.

getuigen : Pieter Airsen Keijser en Maria van Os.

7 Augustus 1718 vader : Jan Weijntjes.

Ds. Klinkhamer, moeder : Petroneli.a Mercer.

kind : Jacoba.

Peet: Jacobus Mercer.

Peeter: Grietje van Nimwegen.

it) Oet. 1718 vader : Cornelis Arenson.

Ds. Berghman. moeder : Johanna Merser.

kind : Eudolf.

Peet : Anna Eijsabet wed van Lt'dolf Aekensen.

16 Nov. 1718 vader : Ds. Nicolaus Bergmans.

Ds. Vincent 'moeder : Johanna van Anschot.

Klinckhamer. kind : Jacoba Johanna.

getuigen : Juff. Margareta Dorw wed. Basitts, 22 Dec. 1718 vader : Albert de Vet.

Ds. Klinkhamer. moeder : Hendrina Verbeek.

kind : Joannes.

getuigen: Peter Joan van der Wissel. 27 Jan. 1719 vader : Johan Maarland.