is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Johannis.

getuigen : Agnietje van der Boon.

9 Sept. 1722 vader : Joannes Slusser.

Ds. Voeger. moeder : Euzabeth Moesei..

kiiul : Joannes.

Peters : Theodorus Slusser, Neei.tjk va? dek Burg zijn liuijsvrou.

«S Oct. 172.' vader : Pieter van der Wii.k.

Ds. Kunckiiamur. moeder: Magdai.eena Verruim:.

kind : Grietien.

17 Jan. 172.] vader: Dirk de Haas.

Ds. Voegen-. moedei : Annetjk Oosterbaan.

kind : Jan

Peet : Ariaantje Oosterbaan.

2<> Jan. 172.; vader: Jan van Ki.e.

Ds. Kunkhamer. moeder: Petkrneua Musser.

kind : Clara.

Peter : Corneus Rams meter : Adriana van Ei.e.

2.| Jan. 172J vader: Mr Jacob de Riemkr.

Ds. Voegen. moeder: Johanna Philippa van Rheenen.

kind : Johannes.

de moeder tevens meeter.

i-| Feb. 172;, vader: IJsbrand van Breugel. Ds. Kunkhamer. moeder: Maria van Outshoorn.

kind : Auda Jacomina.

Peter: Dirk van Outshoorn.

Meter : Auda van Outshoorn.

iiS Feb. 1723 vader : Corneus Arenson.

Ds. Kunkhamer. moeder Joanna Messchert.

kind : Geertruid.

meter : Geertruid van Nimwegen, weduwe

van j eveuen.

getuigen . Grietje van Nimwegen, hnisvr. Messcher.

2(j Mrt i/-2,j vader : Maarten Ruijghaver.

Ds. Voegen. moeder : Clementia de Wii.demans.

kind : Adriancs.