Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1727, 9 Febr. vader : Wii.lem Korf.

moeder : Joanna van SnjK.

kitul : Annktjb.

Peeten : Tiieodorus Sli'KEEn en Neei.tje van der Burg.

<1 Febr. 1727 vader: Ds. Jacob Voegen.

in liuijs. moeder : Catiiarina de Bijk.

kind : Corneus Adrianus.

getuige: Jinnetje Voegen.

12 Febr. 1727 vader: 1 >s. Jacob Voegen.

in liuijs. moeder : Catiiarina de Bijk.

kind : Adriana Cornelia.

getuige: Jinnetje Voegen.

April 1727 vader : Covert Bidlo de Jonge.

Ds. Ki.inckhaemer. moeder : Marija Groen.

kind : Beatrix.

Peet en getuigen: Beatrix van Campen en Magdelon Barwits.

15 April 1727 vader: Mr. Willem Henderik Hop. Ds. Klinckhakmer. moeder: Wilhei.mina Antonetta Biesic.

kind : Anna Catharina.

10 Augus. 1727 vader : Joannes Si.usse.

Ds. Klinkhamer. moeder : Elizabet Moeselaar.

kind : Maria Elisabeth.

Peeten : ïheodorus Slussën en NEEI.tje van der Bl'rg.

24 Augus. 1727 vader : Albert de Vet.

Ds. Klinkhamer, moeder : Hendrina Verbeek.

kind : Cornei.ia.

Peet : Ammerentia Meurs.

20 Oet. 1727 vader : Jacobus de Roos.

Ds. Voegen. moeder : Machteld Verschui r.

kind : Jacobi s.

getuigen : Jacoba van Roijen, en Anna Kata-

rina elkers.

Peet: Jacobus Veischuur.

29 Jan. 1728 vader : IJsbrandt van Brettgel.

Ds. Voegen. moeder : Maria van Ousthoren.

Sluiten