is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1727, 9 Febr. vader : Wii.lem Korf.

moeder : Joanna van SnjK.

kitul : Annktjb.

Peeten : Tiieodorus Sli'KEEn en Neei.tje van der Burg.

<1 Febr. 1727 vader: Ds. Jacob Voegen.

in liuijs. moeder : Catiiarina de Bijk.

kind : Corneus Adrianus.

getuige: Jinnetje Voegen.

12 Febr. 1727 vader: 1 >s. Jacob Voegen.

in liuijs. moeder : Catiiarina de Bijk.

kind : Adriana Cornelia.

getuige: Jinnetje Voegen.

April 1727 vader : Covert Bidlo de Jonge.

Ds. Ki.inckhaemer. moeder : Marija Groen.

kind : Beatrix.

Peet en getuigen: Beatrix van Campen en Magdelon Barwits.

15 April 1727 vader: Mr. Willem Henderik Hop. Ds. Klinckhakmer. moeder: Wilhei.mina Antonetta Biesic.

kind : Anna Catharina.

10 Augus. 1727 vader : Joannes Si.usse.

Ds. Klinkhamer. moeder : Elizabet Moeselaar.

kind : Maria Elisabeth.

Peeten : ïheodorus Slussën en NEEI.tje van der Bl'rg.

24 Augus. 1727 vader : Albert de Vet.

Ds. Klinkhamer, moeder : Hendrina Verbeek.

kind : Cornei.ia.

Peet : Ammerentia Meurs.

20 Oet. 1727 vader : Jacobus de Roos.

Ds. Voegen. moeder : Machteld Verschui r.

kind : Jacobi s.

getuigen : Jacoba van Roijen, en Anna Kata-

rina elkers.

Peet: Jacobus Veischuur.

29 Jan. 1728 vader : IJsbrandt van Brettgel.

Ds. Voegen. moeder : Maria van Ousthoren.