is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peet : Johannes Schkpens en de vrou haer naem Marijtie Schkpens.

13 Febr. 1732 vader: .Mr. Johannes van dek Craght. ])s. Voegen. moeder: Adriana van I,imborch.

kind : Frans.

peeter : Mr. Frans van Limboucii en Maria de Riemer.

30 Jan. 1733 vader : Mr. Hendrik Roscam.

I )s. Voegen. moeder : Stephania van Meei..

kind : Jan Willem.

getuigen: vader, Jnff. Anna van Meei, als Peeterse.

ii April 17.53 vader : Ci.aas Spanjerberg.

l)s. Voeoen. moeder : Maria Eeswijk.

kind : Ariaenïje.

getuige : Ariaentje Spanjesberg.

10 Meij 1733 vader : Pieter de Roo.

I>s. Voeoen. moeder : Anna Maria van Dessei..

kind : Adrianits.

getuige : vader.

23 Maert 1734 vader : Maerten Rdighaver.

1 )s. Voeoen. moeder : Clemf.ntia de Wildemans.

kind : Francois.

peeter : Francois de Wii.demans en Maria Peek, zijn huijsvrouw.

24 Nov. 1734 vader : Christiaen Holling.

]>s. Voegen. moeder : Florentia Ruijchaver.

kind : Rorothea.

getuigen : Juff. Clementia de Wii.demans, huisvrouw van Maerten Rttijchamer voor en in de plaats van de peet Maria Ruijchaver.

16 Jan. 1735 vader : Mr. Johannes van dek Craght.

Ds. Voeoen. moeder : Adriana van Ijmborch.

kind : Simon Hendrik.

])etcr : Hendrik van Limborch.

6 Febr. 1735 vader : Engel Pieters Riedbeeic. 1 »s. Voegen. moeder : Geertje Janz de Man.