Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Jacob Jonk- moeder : Angenita Vink.

broer. kind : Anna Maria Odii.ia.

peters : Anna Niet poort, wed. Mr. Arent \ ink, Mr. Cgrnelis Vink en Johan Vink. 30 Oct. 1738 vader : Mr. Johannes van der Kragt.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Adriana van Limborch.

broer. kind : Adriana Gerarda.

peters : Mr. Matthijs Maten Oerarda van Limborch egtelieden.

Ju'ij 1739 vader : Frans Mii.i.evii.i.e.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Maria Mansveld.

broer. kind : Maria.

peet . Maria van der Wii.dt, wed. Wii.i.em Mansvei.d.

9 Sept. 1739 vader : Heer Jean Louis van Ai.derwerei.t. Ds. Jacoü Jonk- moeder : mevrouwe Susanna Maria Houtuijn. broer. kind : Adriaan Louis.

getuigen : Anna Francina van Uchelen, wed. Ad». van Ai.derwebelt f Adu van

al.dewf.relt.

-1 Dec. 17.59 vader : Engel Pieterse Rietkerk.

moeder : Geertje Jans de Man.

kind : Dirk.

peet : Janet. de Man.

Het werd ten doop gehouden door Keeltje Zuijdwijk.

1 Meij 1740 vader : Ki.aas Spanjerberg.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Maria Eeswijk.

broer kind : Adrianus.

getuige : Ariaantje Spanjerberg.

19 Mit. 1741 vader : Hr Jean Louis van Ai.derwerei.t.

Ds. Jacob Jonk- moeder : mevrouwe Susanna Maria Houttuijn. breor. kind : Geertruijda Elisabeth.

getuigen : Hr Antonij Pieterson, f Johanna Geertruijda Pelgrom, vrouwe van den WelEd. Hre Adriaan van Alderwereld. 1742, 11 Febr. vader: Engel Rietkerk.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Geertje de Man.

Sluiten