is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Jacob Jonk- moeder : Angenita Vink.

broer. kind : Anna Maria Odii.ia.

peters : Anna Niet poort, wed. Mr. Arent \ ink, Mr. Cgrnelis Vink en Johan Vink. 30 Oct. 1738 vader : Mr. Johannes van der Kragt.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Adriana van Limborch.

broer. kind : Adriana Gerarda.

peters : Mr. Matthijs Maten Oerarda van Limborch egtelieden.

Ju'ij 1739 vader : Frans Mii.i.evii.i.e.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Maria Mansveld.

broer. kind : Maria.

peet . Maria van der Wii.dt, wed. Wii.i.em Mansvei.d.

9 Sept. 1739 vader : Heer Jean Louis van Ai.derwerei.t. Ds. Jacoü Jonk- moeder : mevrouwe Susanna Maria Houtuijn. broer. kind : Adriaan Louis.

getuigen : Anna Francina van Uchelen, wed. Ad». van Ai.derwebelt f Adu van

al.dewf.relt.

-1 Dec. 17.59 vader : Engel Pieterse Rietkerk.

moeder : Geertje Jans de Man.

kind : Dirk.

peet : Janet. de Man.

Het werd ten doop gehouden door Keeltje Zuijdwijk.

1 Meij 1740 vader : Ki.aas Spanjerberg.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Maria Eeswijk.

broer kind : Adrianus.

getuige : Ariaantje Spanjerberg.

19 Mit. 1741 vader : Hr Jean Louis van Ai.derwerei.t.

Ds. Jacob Jonk- moeder : mevrouwe Susanna Maria Houttuijn. breor. kind : Geertruijda Elisabeth.

getuigen : Hr Antonij Pieterson, f Johanna Geertruijda Pelgrom, vrouwe van den WelEd. Hre Adriaan van Alderwereld. 1742, 11 Febr. vader: Engel Rietkerk.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Geertje de Man.