Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Maria Debora.

peters : Adrianus Stoi.ker en Maria Mooij. 1751, 3 Jan. vader : Hr Jacob de Riemer Junior.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Juff. Ai,ida Immink.

broer. kind : Salomon.

1751, 24 Mrt. vader : Johannes Benseker.

Ds. J. Jonkboer. moeder : Hanna Klock.

kind : Johannes.

1751, 8 April vader : J an Stoi.ker.

Ds. Jonkboer. moeder : Geertrui j van der Kruijff.

kind : Adrianus.

peters : Adrianus >Stolker en Maria Mooij. I752> 9 Aug. vader : Heer Jacob de Riemer Junior.

Ds. Jonkboer. moeder : Auda Immink.

kind : Bernardus Francois.

peter : Bernardus Francois Immink. 1753> 9 Mrt- vader : de Heer Mr. Cornelis van der Looij.

Ds. Jonkboer. moeder : vrouwe Catharina de Vrij.

aan huis gedoopt, kind : Anna ElizabÊth.

peter : pieter van der I,ooij.

1753, 11 Mrt. vader : Johannes Benseker.

Ds. Jonkboer. moeder : Hanna Klock.

aan huis gedoopt, kind : Hanna.

1753, 19 April na voorafgaande belijdenisse in Huijs gedoopt Ds. Jonkbroer. Anna Coster, huijsvrouw van Michaei. Cleske. 1753, 19 Aug. vader : Nicolaas Ai.blas.

Ds. Jonkbroer. moeder : Maria Nol.

in huis gedoopt. kind : Christoffel.

8 Julij 1753 vader : Jan Stolker.

Ds. A. A. van der moeder : Geertruij van der Kruif.

Meersch. kind : Jacomina.

ten doop gepresenteerd door Jakomina Noort-

iioorn.

9 Dee. 1753 vader : Heer Jacob de riemier Junior.

Ds. Jonkbroer. moeder : Juff. Auda Immink.

kind : Maria.

19 Jan. 1755. vader : Johannes Benseker.

Ds. Jonkbroer. moeder : Manna Klock.

9 Dee. 1753 Ds. Jonkbroer.

19 Jan. 1755. Ds. Jonkbroer.

Sluiten