is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Maria Debora.

peters : Adrianus Stoi.ker en Maria Mooij. 1751, 3 Jan. vader : Hr Jacob de Riemer Junior.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Juff. Ai,ida Immink.

broer. kind : Salomon.

1751, 24 Mrt. vader : Johannes Benseker.

Ds. J. Jonkboer. moeder : Hanna Klock.

kind : Johannes.

1751, 8 April vader : J an Stoi.ker.

Ds. Jonkboer. moeder : Geertrui j van der Kruijff.

kind : Adrianus.

peters : Adrianus >Stolker en Maria Mooij. I752> 9 Aug. vader : Heer Jacob de Riemer Junior.

Ds. Jonkboer. moeder : Auda Immink.

kind : Bernardus Francois.

peter : Bernardus Francois Immink. 1753> 9 Mrt- vader : de Heer Mr. Cornelis van der Looij.

Ds. Jonkboer. moeder : vrouwe Catharina de Vrij.

aan huis gedoopt, kind : Anna ElizabÊth.

peter : pieter van der I,ooij.

1753, 11 Mrt. vader : Johannes Benseker.

Ds. Jonkboer. moeder : Hanna Klock.

aan huis gedoopt, kind : Hanna.

1753, 19 April na voorafgaande belijdenisse in Huijs gedoopt Ds. Jonkbroer. Anna Coster, huijsvrouw van Michaei. Cleske. 1753, 19 Aug. vader : Nicolaas Ai.blas.

Ds. Jonkbroer. moeder : Maria Nol.

in huis gedoopt. kind : Christoffel.

8 Julij 1753 vader : Jan Stolker.

Ds. A. A. van der moeder : Geertruij van der Kruif.

Meersch. kind : Jacomina.

ten doop gepresenteerd door Jakomina Noort-

iioorn.

9 Dee. 1753 vader : Heer Jacob de riemier Junior.

Ds. Jonkbroer. moeder : Juff. Auda Immink.

kind : Maria.

19 Jan. 1755. vader : Johannes Benseker.

Ds. Jonkbroer. moeder : Manna Klock.

9 Dee. 1753 Ds. Jonkbroer.

19 Jan. 1755. Ds. Jonkbroer.