Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<le Remonstanteu en vrouwe Adriana van Limborch zijne Huisvrouw.

27 Dec. 17(17 vader: Pikter Metaal.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Catharina .Spanjerberg.

kind : LEUNJE.

28 Junij 1768 vader: Jan Koenders.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Johanna Spanjerberg.

kind : Adriana.

4 Ju lij 1768 vader: Michiel Wedel.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Trijnje Benseker.

kind : Catharina.

iu Aug. 1768 vader : Heer Simon Hendrik van der Craght. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Juff. Martha Adriana Hottelson. kind : Adriana Gerarda.

peter : Heer en Mr G. van der Meerscii. peter: Vrouwe Adriana Gerarda van der Craght Egtelieden.

20 April 1769 vader : Adrianus Ruichhaver. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Nela LoRjé.

kind : Johannes.

26 Nov. 1769 vader: Heer Mr. Guilliam van der Meersch. Ds. Jacob moeder: Adriana Gerarda van der Craght.

Jonkbroer. kind : 1'etronei.la.

29 Dec. 1769 vader : Heer Simon Hendrik van der Craght. Ds. Jacob moeder: Martha Adriana Hottelson. Jonkbroer. kind : Maria Gerarda.

meter : Maria van der Craght en Gerarda van der Craght, Vrouwe van Mr G. vander Meersch.

26 Octo. 1770 vader : Michiel Wedel.

Ds. Jacob moeder : Trijnje Benzeker.

Jokkbroer. kind : Geertruida.

13 Aug. 1771 vader : Eduard Ooks.

Ds. Jacob moeder : Maria Lindeman.

Jonkbroer. kind : Kristina.

15 Sept. 1771 vader : Mr Guilliam van der Meersch. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana Gerarda van der Cragiit. kind: Maria Theodora.

Sluiten