is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<le Remonstanteu en vrouwe Adriana van Limborch zijne Huisvrouw.

27 Dec. 17(17 vader: Pikter Metaal.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Catharina .Spanjerberg.

kind : LEUNJE.

28 Junij 1768 vader: Jan Koenders.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Johanna Spanjerberg.

kind : Adriana.

4 Ju lij 1768 vader: Michiel Wedel.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Trijnje Benseker.

kind : Catharina.

iu Aug. 1768 vader : Heer Simon Hendrik van der Craght. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Juff. Martha Adriana Hottelson. kind : Adriana Gerarda.

peter : Heer en Mr G. van der Meerscii. peter: Vrouwe Adriana Gerarda van der Craght Egtelieden.

20 April 1769 vader : Adrianus Ruichhaver. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Nela LoRjé.

kind : Johannes.

26 Nov. 1769 vader: Heer Mr. Guilliam van der Meersch. Ds. Jacob moeder: Adriana Gerarda van der Craght.

Jonkbroer. kind : 1'etronei.la.

29 Dec. 1769 vader : Heer Simon Hendrik van der Craght. Ds. Jacob moeder: Martha Adriana Hottelson. Jonkbroer. kind : Maria Gerarda.

meter : Maria van der Craght en Gerarda van der Craght, Vrouwe van Mr G. vander Meersch.

26 Octo. 1770 vader : Michiel Wedel.

Ds. Jacob moeder : Trijnje Benzeker.

Jokkbroer. kind : Geertruida.

13 Aug. 1771 vader : Eduard Ooks.

Ds. Jacob moeder : Maria Lindeman.

Jonkbroer. kind : Kristina.

15 Sept. 1771 vader : Mr Guilliam van der Meersch. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana Gerarda van der Cragiit. kind: Maria Theodora.