is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peter: Maria van der Craght, Theodora van der Meersch.

14 Maij 1773 vader : Michiel Wedel.

Ds. J. Jonkbroer. moeder: Trijnje Benzeker.

kind : Johannes.

4 Junij 1773 vader: Pieter Metaal.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Catharina Spanjerberg.

kind : Catharina.

19 Dec. 1773 vader : Mr Guilliam van der Meerscii.

Ds. J. Jonkbroer. moeder: Adriana Gerarda van der Craght. kind : Jacomina Gerarda.

getuigen : Ds. Michael van der Meersch en des zelfs huisvrouw Maria Jacomina Bosch.

31 Mrt. 1774 vader : Hendrik Meijer (vader icas).

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana van Schage.

kind : Maria Johanna.

peter en meter : Govert v. Schage en deszelfs huisvrouw Maria Effelaak.

7 April 1774 vader : Simon Hendrik van der Cragt.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Martha Adriana Hottelson.

kind : Hester.

(het kind genaamt na haar moeders moeder).

18 April 1774 vader : George Boom.

Ds. J. Jonkbroer, moeder : Ei.izabetha van der Horst.

kind : Adrianis Nicolaas.

15 üct. 1775 vader : Michiel Wedel.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Trijntje Benzeker.

kind : Hendrijnje..

6 Jan. 1776 vader: Jan Benzeker.

Ds. J. Jonkbroer, moeder : Korkelia Natrop.

kind : Kornelia.

21 April 1776 vader : Pieter Metaal.

Ds. J. Jonkbroer, moeder : Catharina Spanjerberg.

kind : Catharina.

19 Maij 1776 vader : Simon Hendrik van der Craght. Ds. J. Jonkbroer. moeder: Juff. Marta Adriana Hottelson.

kind : Johannes.