is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 aug. 1787 vader : Corn. Ai,bias.

Ds. Fr. Lorrie. moeder : Ki.isabetii Knops.

kind : Lambertus.

getuige : Maria Ai.iii.as.

15 Juny 1788 vader: Christoffel Alblas.

Ds. Fr. Lorrie. moeder : Adriana Metaai..

kind : Katrina Petronella.

getuigen : Katrina Spanj erberg en PiETER Metaal.

12 Jan. 1790 vader: Christoffel Ai.bi.as.

L)s. Fr. Lorie. moeder : Adriana Metaal.

kind : Adriana.

getuigen : Katrina Spanjerberg liuisvr. van Pieter Metaal.

kj Jan. i7<)o vader: Cornei.is Alblas.

Ds. Fr. Lorió. moeder: Ei.isabetii Knops.

kind : Cornelia.

15 April 1792 vader : Christoffel Ai.bi.as.

Ds. Fr. I.ORié. moeder : Adriana Metaai..

kind : Maria.

8 Maart 1795 vader : Christoffel Alblas.

Ds. Fr. I.ORié. moeder : Adriana Metael.

kind : Cornelia.

12 Nov. 17<>5 vader: Jacobus Schei.tema.

Ds. Fr. I.orie. moeder : Fietje Hnnema.

gel). i<j Oet. 17<)5 kind : Hiltie.

30 maij 1796 vader : Pieter Glavimans.

Ds. Fr. I.orie. moeder : Grietje Krook.

geb. 1 Maij kind : Willem Adrianus.

getuigen: Willem Glavimans en Adriana Spenderf.

17 Julij 1796 vader: Jan de Ohack Jansz.

Ds. Fr. IyORié. moeder: Petronella Johanna van Sluis.

geb. iste Julij kind: Johannis van. Sluis.

getuigen : Catharina Brakel, wed. van Sluis. 5 Oet. 1796 vader : Jan Dionijs Virulij.

Ds. Fr. IyORié. moeder : Helf.na Henderica BeumeR. geb. 21 Julij onder kind: Jan.