is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Lorik moeder : Pietje Ennema.

in huijs geel. kind : Hendrik.

geb. 12 Sept. 1798.

1798, 8 Nov. vader : Cornemus Nozeman.

Ds. Lorie moeder : Hei.ena Esbeet.

in huis ged. kind : Margaretha Helena Nozeman.

geb. Haag 30 Oct. 17<)8.

1 3 Mrt. vader : I* rancois Joiiannes Wijnands.

Os. F. Lorie moeder : Neei.tje van der Sm ijs. (zijnde

lidmaat).

kind : Arij Adrianus.

17«><), 4 Sept. vader : Adriaan de Kemp.

Ds. I.orró moeder : Maria Speei.evei.d.

in buis ged. kind : Maria van der (iEER.

geb. 12 Aug. 1790. getuige : Jannetje de Kemp, geb. Gi.avimans. 20 April 1800 vader : Jan de Ovack Jr.

Ds. Lorie moeder : Petroneij.a Johanna van Si.uis.

15 Mrt. 1800 geb. kind : Catharina.

peet : Catharina Brakei., wed. J. van Si.uis. 26 Meij 1800 vader: Jan Dionijs Virui.ij.

Ds. Lorie moeder: Hei.ena henderika Beuker.

2 Mrt. 1800 geb. kind : leendert Hendrik.

26 Mrt. 1801 vader : Adriaan de Kemp.

Ds. Fr. Lorie moeder : Maria Spei.evei.d.

geb. 12 Mrt. 1801 kind : wlm.EMiNA.

getuigen : Jannetje de Kemp, geb. (.i.avimans en WlM.EMiNA Brvining, geb. de Kemp. 25 Oct. 1801 vader : Jan de Quack Jansz.

Ds. F. Lorkc» moeder : Petronei.i.a Joanna van Si.uis. geb. 12 Oct. 1801 kind : PiETER.

1802, 1 Jan. vader : Iïernardits Jacobi'S Schoon.

Ds. F. I/irie moeder : Anna (Ieertruij Sc 111:11-i.k■

geb. 2«) Nov. 1801. kind : Jacomina Jacoba.

getuige : Jacomina Jacoba Loric, gel). \ koom-

broitk.

22 Oct. 1802 vader : wim-em August van der Hart.

Ds. F. Lorie moeder : Maria Magdalena \'i:kveer.

geb. 26 .Sept. 1802. kind : Johanna Maria.