is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï)s. F. LoRié moeder : Anna Geertruij Scheffer.

aan huis ged. kind : Diderica Gicertruida.

geb. 9 Maij 1807. getuige : Geertruij Schoon, wed. Isaac Vroom-

Brouk.

vader : Arnoldus Abraham de Vries robbé

Ds. v. d. Breggen moeder : Cornelia van Diest.

Paauw. kind : dochter ?

26 Junij 1808 vader : Mr. Johan Frans van der Meersch. Ds. v. d. Breggen moeder : Wilhelmina Jeannette Maria Pasteur Paauw. kind : Guilliam Frans van Limborch.

geb. 10 Junij 1808. ter doop gehouden door vrouwe Adriana Gerar-

da van der Meersch, geb. van der Craght. 3 Januari 1808 vader : Jan de Quack Jzn.

Ds. v. d. Breggen moeder : Petronella Johanna van Sluijs. Paauw. kind : Catharina Johanna Elizabeth.

geb. 8 Dec. 1807.

30 Sept. 1808 vader : Bernardus Jacobus Schoon.

Ds. IyORié. moeder : Anna Geertruij Scheffer.

aan huis ged. kind : Hendrina Machtilda.

20 Aug. 1808. ter doop geheven door Hendrina Mechteld

Becude.

27 Nov. 1808 vader : Deniel Corneus Bacot.

Ds. F. iyorie moeder : Johanna Adriana Schoon.

aan huis ged. kind : Hendrik Dirk.

geb. 1 Nov. 1808. peeten : Hendrik Bacot en Dirk Schoor. 19 Febr. 1809 vader : Willem Augustus van der Hart. Ds. P.v.d. Breggen moeder: Maria Magdalena Verveer.

Paauw. kind : Christoffel.

geb. 18 Dec. 1808 getuigen : Johanna Maria van Arckel, wed.

van der Hart, Willem Augustus van der Hart.

29 Febr. 1809 vader : Wouter van Tanom.

Ds. P.v.d.Breggen moeder : Maria Schoonhouwer.

Paauw kind : Maria Jeannette.

geb. 10 Jan. 1809. getuige : Jeannette Rosselet.

16 Jan. 1810 vader : Willem Augustus van der Hart. .

Ds. P.v.d.Breggen moeder : Maria Magdalena Verveer.

Paauw aan huis ged. kind : Aafjeta.