is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Register ofte namen der kinderen ïits de ouders ende getuygen die in de lONSTRANTSCHE KERK te 'sHAGE gedoopt sljn, 't sedert den 17 Augusty 1650,

wm m

bezorgd door

W. N. ARNTZENIUS. ffl

V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek.

r * • a . .