Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 132 —

.;<> Nov. ih~S vader: Jun\x m; Honi>t.

moeder: Maria van Vki.si-.n.

kind : Ahkaiiam.

getuigen : jufl. I'j.isAi i.. Ki<;(;i-].ai-:k en pktki's kh,(,i:i.ai

In het doopboek li-t im- cent* losse . .mteekening welke liet volgende vermeldt :

I',xtitKt ut (k* iiciiteykciiiiii;*.* t^L'Sclircvc-v. niet de eijj^e limit van Do' Bkrnaki >; ■> Ckaykvanv.kr. in sijn leven Bedienaer cU-s goddelijcke woorts ;nde Remonstrantse gemeente in 's ('.raven Ha«'e. ende staeiKie i:i dt. n bijbel in lilio 111 liounu- parkement.

Anno i * |' r den 14 J ..na «rij heeft 11:::huijsvrouwe mij een 1 wede sooii gd.aert des avonds ten negen uijren zijnde Yrijdaghavont, genaemt Dikck. naer liaer zalige man Dirck Yikiiaykn, de 1 b re late hem opwa-sm in jaren. i-r.-Ic verstant, ende doe lieni genade \indt-n hij ende hij de niensehen, opdat hij op

'l -i aerde (""1 tsaligli eiidi in den Menie', eeuwigli geluckigh en -aligh magli leven. Amen.

Sluiten