is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 132 —

.;<> Nov. ih~S vader: Jun\x m; Honi>t.

moeder: Maria van Vki.si-.n.

kind : Ahkaiiam.

getuigen : jufl. I'j.isAi i.. Ki<;(;i-].ai-:k en pktki's kh,(,i:i.ai

In het doopboek li-t im- cent* losse . .mteekening welke liet volgende vermeldt :

I',xtitKt ut (k* iiciiteykciiiiii;*.* t^L'Sclircvc-v. niet de eijj^e limit van Do' Bkrnaki >; ■> Ckaykvanv.kr. in sijn leven Bedienaer cU-s goddelijcke woorts ;nde Remonstrantse gemeente in 's ('.raven Ha«'e. ende staeiKie i:i dt. n bijbel in lilio 111 liounu- parkement.

Anno i * |' r den 14 J ..na «rij heeft 11:::huijsvrouwe mij een 1 wede sooii gd.aert des avonds ten negen uijren zijnde Yrijdaghavont, genaemt Dikck. naer liaer zalige man Dirck Yikiiaykn, de 1 b re late hem opwa-sm in jaren. i-r.-Ic verstant, ende doe lieni genade \indt-n hij ende hij de niensehen, opdat hij op

'l -i aerde (""1 tsaligli eiidi in den Menie', eeuwigli geluckigh en -aligh magli leven. Amen.