is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschrijving van het handschrift.

In het staatsarchief te Dusseldorp, afdeeling Julich-Berg-, bevinden zich vier registers gemerkt B n°. 22, 2\ 24 en 25, groot 40 formaat.

B n°. 22 is een afschrift van het Altste of Oldste register dat in duplo in het rijksarchief te Arnhem wordt bewaard.'

De inhoud van B n°. 23, in dit boekdeel gedrukt bestaat uit de minuten of concepten van 435 acten van verschillenden aard, niet chronologisch gerangschikt, van

l 1376-1392 cn twee acten van 1371, die waar¬

schijnlijk opgenomen zijn om de twee voorgaande acten van 1376 beter te verstaan.

Het register, groot 155 folio's, bestaat uit katernen papier achtereenvolgens beschreven en uit losse bladen papier van verschillend formaat, alles te zamen later ingebonden en gefolieerd.

Voor het meerendeel ontbreken deze oorkonden in het rijksarchief te Arnhem.

De leenacten in dit register voorkomende, vroeger afzonderlijk uitgegeven, worden niet herhaald in deze uitgave, alleen wordt de korte inhoud met cursieve letters vermeld' Hoewel door verschillende handen geschreven is het schrift goed duidelijk en daar papier en inkt goed bewaard zijn gebleven levert het lezen geen bezwaar op, uitgenomen de moeielijkheid om de c van de Zenden van de 0 te onderscheiden, vooral bij eigennamen.

De woorden die in het handschrift met verkorting voorkomen zijn in den overdruk opgelost, alleen bij onzekerheid is de afkorting behouden en door stippen aangegeven, nleesbare plaatsen zijn eveneens door stippen aangeduid, oorden of letters die waarschijnlijk vergeten zijn te schrijven werden bijgevoegd en tusschen haakjes geplaatst, omma's zijn geplaatst volgens den zin van den tekst. Het middeleeuwsche teeken voor half is vervangen door