is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven bynnen eynre maent dar na, wanneir si tot oren mundigen jaren der bescheidenheit comen were, to gesynnynghc onses lieven heren van Gelre - of Johannen, synre dochter vorscreven, die selve Johannam nyet en truweden, oer treuwe niet entfynghen end ons tot oren wittigen eligen manne, geselle end beddegenoit nyet en gheven of nemen en lieten als vurscreven is. So bekennen wij dat wij schuldich syn end hebben gelaift end gesekert, gelaven end sekeren yn guden truwen alse eyn saecwalt wael to betalen end te gheven onsen lieven here van Gelre vorscreven, sijnen erven end nakomelinghe of Johannen, synre dochter vorscreven, vijf dusent gude ailde guldenen schilde, gud van golde end recht van gewichte, tot eynre penen. End wij hebben gebeden Wenemer here van Cuyck, onsen lieven vader vurscreven, dat he sicli mit ons als eyn saecwalt vur ons, sijne erven end nakomelinghen vur die vurwerde end pene vurscreven verbynde end die mit ons gelave end seker te halden. End wij Wenemer, here tot Kuyck, bekennen dat wij ons, onse erven end nakomelynghen hebben verbonden end verbynden mit onsen soen vorscreven end hebben gesekert end gelaift end gelaven end sekeren mit desen brieve alienlich te halden ende te volbrenghen alle die vurwerden vurscreven, sonder argelist. In getuch des hebben wij Wenemer, here tot Kuyck end Johan, syn aldeste soen vurscreven, onse segel bi onser rechten wetticheit an desen brief duen han-

ghen. Ghegeven etc.

(So hebben wij gebeden onsen lieven ghemynden oemen ende swageren dat heren Ghijsbert de Koe, dompraest

tUtricht ende Heinric van Est, etc.)

Cum sigillum Giselberti den Cock, prepositi Traiectensis,

Henrici de Est.

Het tusschcn haakjes geplaatste staat in het handschrift op den kant geschreven.