is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende voirt anders so wye yn desen seven jaren vorscreven onse bede aldair boiren sollen, dat sij Heinrich Bonynck ende sijnen erven vorgenoemt die (prima dies Marcii) hondert guldene vorgenoemt uytreykcn ende betalen uyt onser beden tot Driele vorgenoemt bijnnen seven jaren neest thocomende yn alle dier maten als vorscreven is, sonder eynich meer beveel dair omme van ons dair af te wachten. Alle argelist uytgeseget. In orkonde etc. Ghegeven anno MCCC LXXX quinto feria IIII post Reminiscere.

Het tusschen haakjes geplaatste staat op den kant geschreven.

Herberen van Ysendaren draagt den Nedersten iveerd te Dodemverdcrkirke op aan den hertog van Gelre en ontvangt die weder in leen.

De hertog eigent ten behoeve van Herbcren van Ysendaren 5 morgen land te Yngen, die leenroerig waren. Zonder jaar en dag.

Deze acte komt nogmaals voor op fol. 7V. met tijdsopgave : 1 Maart 1385.

26 Februarij 1384.

Fol. 6V. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bi raide ende goitduncken heren Henric van Steenbergen etc. ende anders onser vriende ende raide verpacht hebben ende verpachten avermids etc. Johan van Heteren of sijnen erven onse lant geheiten des Grevenmayt mit thienden ende alle sijnen toebehoeren dat van aids gelegen is, twijntich jaere langk na datum des briefs, illix jairs omme twijptich goide aude guldenen scilde of ander guyt gulden of silveren payment etc., ons of onsen rentmeister tot onser behuyf alle jaere te betalen up sente Peters dach ad Cathedram, dats te weten, dat Johan vurscreven noch an onse lant ende thiende vurscreven heeft twee jaere langk die in dese xx jair