is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven nyet gerekent en sijn, dair wij Johan vurscreven ynhalde soilen so woe he dat voirtijts gehalden ende gepacht heeft, also dat dese pacht jaren te samen lopen up twee ende twijntich jaeren. Willich lant ende thiende Johan of sijne erven dese jaeren vurscreven orberen ende gebrucken soilen tot hoeren besten ende wij in geenre wijs onse lant ende thiende vurscreven nyemant anders hir en baven verpachten noch versetten en soilen. Voirt so sal Johan of sijne erven vurscreven alsulke dijken, als tot desen lande behoerende sijn, doin dijken ende maken ende ons dat geit dairtoe verleggen ende voirt alle onrayt die in dit lant vurscreven hir en tusschen mit rechte gesat wurde of comen muchte ende doin ons dair bescheidelike bewisinge af ende dat geit soilen wij hem alle jaere an den pacht weder af doin korten. Alle dese punten hebben wij gelaift etc. Alle argelist etc. In orkonde. Gegeven int jaer onss Heren MCCCLXXXIIII des Saterdages na Mathie Apostoli.

Wij Willem etc. bekennen etc., dat want Gerloch Kempinch, rentmeister yn onsen lande van Zutphen, van allen onsen renthen ende upboeren, die he in onser stat ende lande van Zutphen heeft geboirt, thent up hude desen dach datum sbrief, ons bescheidelike bewisinge ende rekeninge gedain heeft tot onsen genuge, also dat wij hem des bedancken ende hem van gerechten scout sculdich bliven ende sijn achthondert aude scilden etc., die he ons ende heren Henrich van Steenbergen, proest tOudemunster tUtrecht onsen lieven neve ende rentmeister onser alingen lande van Gelren, tot onsen groeten urber verlacht ende uytgedain heeft ende want wij nijet en willen dat Gerlach onse lieve knape yet bi ons tachter sij. So hebben wij den vurscreven Gerlach gesat ende setten in onse renten ende guet hir na bescreven, als yn onsen tijns, den mep ons jairlix sculdich is te betalen bijnnen onsen stat van Zutphen up sente Mer-