Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tens misse in den wijnter, dat sy an hoenren of an gelde, ende mede hir yn gerekent alsulk geit als wij jairlix hebben wt Rutgers huys van Valkenborgh, uyt Diderix huys van Cranenborgh uyter lelien. Ende mede alsulken tijns als men ons jairlix sculdich is upten selven sente Mertens misse vurscreven in onsen hoff ende yndes scholten hof tZutphen. Ende mede in onse verstat tZutphen ende yn onsen hof tot Bake, mit allen sijnen thoebehoeren. Ende in onsen hof tot Ynkenberge mit allen sijnen toebehoeren, gelegen yn den kirspel van Steenren, mede in onse maet gelegen tot Vyraker geheiten sGreven maet, mede in onsen teenden tot Wichtmonden, mit onsen lande aldair gelegen, geheiten Gendinch. Voirt in onsen teenden als die gelegen, is in den ampten van Gorslo ende mede tot Guede. Voirt in alsulken pacht als Henric Wesselinch ons jairlich sculdich is van sijnen goiden ende in onsen teenden tot Vyraker als die gelegen is ende in alsulken pacht als ons Steven die Belike ende Swaveke tot Kyekamp jairlich sculdich sijn van hoeren gueden. Also dat Gerlach vurscreven dese vurscreven renten ende guet hebben, besitten ende gubruken sal tot sijnren orber ende na alle sijnen wille, alse lange als he levet, sonder wederseggen ende sonder argelist, beheltelich den altair under Nyerstad tot Zutphen vier pont jairlix uter tijnze ende den capellen tot Bake hoirs rechts, als uter have tot Bake XXX malder roggen ende coirns ende i ff. jairlix. Voirt so mach Gerlach vurscreven dese vurscreven rente ende guet enen updragen mit sinen apenen brieve, die die besitten, hebben ende gebruken sal na sijnren doet tot rechter lijftocht in allen manieren als vurscreven is, ende in allen gevoege als Gerlach vurscreven die besitt ende dan beseten heeft. Ende dat sal wesen Herman Kempinch of Geertrud, die Henric Leuwens dochter was ende dair en baven so soilen dese vurscreven renthen ende guet vrij ende kommerloes weder comen an ons ende onse heerlicheit etc.

Sluiten