is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Augustus 1388.

Fol. 7. Wij Willem etc. dom kont etc. ende bekennen voir ons, onse erven ende nacomelinghen dat wij quyt gescholden hebben ende schelden quyt mit desen brieve heren Henric van Steenbergen, praest van Audemunster tUtrecht onsen lieven neven ende rayt, van allen alsulken quitantie ende brieve als he ons gegeven hadde, inhaldende dat he ons, onsen erven ende nacomelinghen quyt gescholden hebbe van alsulken schout, tsy bijnnen brieve of buten brieve, die wij of onse voirvaderen hem sculdich weren. Ende bekennen dat he ende sijne erven die vurscreven scholt moigen eyschen ende doin eisschen, gelikerwijs of he ons die quitantie ende brieve nyet gegeven en hedde ende dat dieselve quitantie ende brieve en ghene macht mer hebben en soilen. Ende wij gelaven voir ons, onse erven ende nacomelinghen yn goiden truwen, dat wij ende onse erven ende nacomelinghen onsen lieven neve vurscreven of sinen erven die selve quitantie ende brieve vurscreven weder sullen leveren, dat eirste dat wij of onse erven ende nacomelinghen vernemen konnen wair die sijn of weren. In orkonde. Datum 1388 quarta die mensis Augusti.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bi rade ende goitduncken onser raide ende vriende quyt gescholden hebben ende schelden quijt mit desen brieve heren Henric etc. van aller alsulker bekennynge als he yn eynen brieve bekant heeft, ynhaldende dat alsulk geit ende schout als yn synren rekeningen gescreven steet, die he up sente Cuniberts dach in den jaren onss Heren MCCCLXXXIIII ons gedain heeft, solde up hem stain ende nyet up ons. Ende bekennen voir ons, onse erven ende nacomelinghen dat die vurscreven kennynge den praest etc., onsen lieven neven, gene hinder doin en sel ende oic ons of onsen erven ende nacomelinghen te staden nyet comen en sal ende dat die