is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hertoge van Gelre ende greven van Zutphen ende allen sijnen hulperen, an die een sijde, ende heren Reynalt, here van Brederade ende van Ghenep ende allen sijnen hulperen, an die ander sijde. In den irsten alsulke maenbrieve, als die here van Brederade en van Ghenep geschreven heeft aver onsen lieven here van Gelre ende aver sijne burgen ende vriende, dairomme sal he schriven an onsen lieven here en an onse lieve vrouwe dien hertogen ende dier hertoginnen van Gulich ende van Gelre, an onsen lieven here ende vrouwe den hertoge ende dier hertoginnen van Hollant, an onse lieve vrouwe dier hertoginnen van Brabant ende an die vier stede Nymegen, Zutphen, Ruremunde ende Arnhem, yn deser formen. Lieve genedige here en vrouwe van Gulich ende van Gelre gewerdige u te weten, dat alsulke maenbrieve als ich Reynalt, here van Brederade ende van Ghenep, geschreven hebbe aver minen lieven genedigen here den hertoge van Gelre ende greve van Zutphen ende aver sijne burgen die gelaift hadden an hant miner liever genediger vrouwen der hertoginnen van Gelre, grevinnen van Blois ende van Zutphen, der Got genedich sij, dat ich dat geschreven ende gedain hebbe omme mijnre noetvvillen ende hebben minen lieven genedigen here van Gelre vorscreven dat gericht ende gebetert ende hebbe hem gebeden dat he mij dat guytliken vergheven heeft.

Item so sal die here van Brederade ende van Ghenep dienen mit hondert glavien, tot ridderrecht bynnen jairs onsen lieven here van Gelre tot sijnre maninghe, dair he dat mit eren doin mach.

Item so sal die here van Brederade ende van Ghenep onsen lieven here van Gelre yn rijden tot Nymegen, onsen lieven here van Gelre tot eren ende te beteringhe, ver een nach lanck aldair te blijven.

Item so sal die here van Brederade ende van Ghenep dat huys tot Ghenep ontfanghen ende halden van onsen