is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieven here van Gelre, gelych he ende sijn voirvaren dat van onsen lieven heren van Gelre ende van sijnen voirvaderen ontfanghen ende gehalden hebben, ende sal hem dair af huldinge ende eyde doin ende des sal die here van Brederade sijne brieve gheven mit sijnen segel besegeit onsen lieven here van Gelre.

Item so sal die here van Brederade ende van Ghenep nymant thollen uyt den palen der lande van Gelre, uytgescheiden alsulke marckttolle als die here van Brederade ende van Ghenep ende sijn voirvaren gehat hebben van aids ende des sal die here van Brederade ende van Ghenep sijne brieve gheven onsen lieven here van Gelre mit sijnen segel besegelt.

Item seggen wij roif weder roif, brant weder brant, doden weder doden, naem weder naem ende alle gevangene qwyt up beyden tsijden ende dairmede verswoent up beiden tsyden ende mallich up beyden tsyden up syn leen ende up syn guyt ende alle die ghoene mede geswoent, die up den huse van Ghenep waren, soe onse lieve here van Gelre lest dair voir lach ende mit horen eiden behalden willen, dat sij dair up waren van wegen des heren van Brederade vorscreven. Gheseget ende geswoent tot Nymegen up der borch in den jair onss Heren dusent driehondert vijf ende tachtentich des Goidens dages na des heiligen Sacramentzdach.

Zie pag. 23.

Fol. 8V. Gotschalc ten Halc beleend, met het goed Ailbertyneh, te Wint ers'v ich in buurschap Ka ten, Maandag na Servatius (15 Mei) 1385.

Dominus concessit Godefrido de Stramprade litteras super moneta aurea, prout patet hic in littera.