is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen bisschops yn den wijnter neest tocomende, ende twe hondert alde scilde als vorscreven sijn of payment dair voir als vorscreven is nu sent Mertins misse vorscreven aver eyn jair dair na neest volgende. Ende also voirt sent Mertins misse dairna alre neest volgende hondert XXIX alde scilde als vorscreven syn of payment dair voir als vorscreven is ende die XXIV| heren groten vorscreven, mit vurwerden dat Elbert vorscreven ende sijn erven die vorscreven vcxxv alde scilde ende XXIV| heren groten vyt onsen gulden, renten, pachten ende schattingen vorscreven selven boiren sullen als vorscreven is. Were doch dat wij of onse erven Elbert vorscreven ende sijne erven ontsetten wolden van onsen sluterampt vorscreven, also dat sij die vorscreven vcxxv alde scilde ende xxiv| heren groet alsdan alienlich niet geboirt en hedden, so solden wij hoen terstont alsulk gebreech als sij dan dair af hedden gheven, vervullen of doin gheven ende vervullen, eer wij of onse erven ymant anders dat vorscreven sluterampt bevelen. Voirt want Elbert vorscreven an onse stat van Ruremunde gelaift heeft voir hondert alde scilde als van onsen wegen, so sullen wij hem ende sijne erven dair af alienlich schadeloes halden. Alle dese vorscreven vurwerden ende punten hebben wij hertoge vorscreven voir ons ende onse erven ende nacomelingen gelaift ende gelaven die yn goiden truwen mit desen brieve dien vorscreven Elbert ende sijnen erven vast, stede ende onverbrekelich te halden, sonder alle argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCCLXXXV up Alreheiligen avont.

Dat wij verpacht hebben ende verpachten Jan van Merten Claissoen die weerde ende sande, die gelegen sijn in den Wale, dair baven neest gelegen is Herberen van Groesbeke, streckende noirtwert an sijnren bouwijnge ende beneden naest gelegen Wamelre verstat, mit hoeren aenvalle, rechte