is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaderde vorgenoemt, wilke Gadert vorscreven van der vorscreven borchgraiscap tot Nymegen ende ampte yn den rijke, ons voir onsen rade ende scepenen van onsen vier hoeftsteden die dair bij waren, van den goidensdach na Alreheiligen dage in den jair onss Heren dusent driehondert eyn ende tachtentich thent sent Andries avont in den jair onss Heren dusent driehondert vyr ende tachtentich goide bescheidelike bewisinge ende rekeninge gedain heeft, also dat ons des wail genoicht ende wij hem des bedancken, van wilken rekeningen Gadert vorscreven ons schuldich bleef negen ende tachtentich alde scilde ende vyr ende twyntich floirken. So bekennen wij dat wij voir ons ende onse erven Gadert voirscreven ende sijnen erven schuldich blijven van den vorscreven gelde als van gerechter scholt vier ende twyntich hondertich ende tseventich alde scilde, goit van golde ende gerecht van gewichte ende seventhien floirken, beheltlich ende uytgeseget alsulk gelde vorscreven, dair voir heren Arnde vorgenoemt onse lieve here ende vrouwe die vorscreven borchgrascap tot Nymegen ende dat ampt yn den rijke bevalen ende gesat hadden als vorscreven is, vur wilke summen gelds vorscreven, die wij Gadert vorscreven sculdich sijn, wij voir ons, onse erven ende nakomelingen gesat, gemaickt ende bevalen hebben Godert vorscreven ende sijne erven onse borchgrascap tot Nymegen ende dat ampte yn den rijke vorscreven mit allen synen tobehoiren, yn allen formen, maniren, vorwerden ende punten gelych dat onse lieven here ende vrouwe vorscreven die vorscreven borchgraiscap ende dat vorscreven ampt bevalen ende gesat hadden heren Arnde, sijnen broider vorscreven, na yngehalt des brieves die dair up gemaickt ende gegheven is, den wij willen vast, stede ende onverbrekelich gehalden hebben. Doch ist gevurwert dat Gadert vorscreven die borchgrascap ende dat ampt vorscreven mach doin verwaren ende bevelen dat eynen te bewaren overmids onsen wille ende weten.