is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sal bewaeren ende doin bewaren, also lange als hc levet ende ontbieden dait dairomme onsen amptluden yn Bomelreweerd ende onsen scepenen tot Driele ende tot Zulichem ende voirt allen luden, den dat nu angheet of angain mach, dat sij Henric Poppart vurscreven tot onsen baden yn Bomelreweerd ontfangen ende voir onsen bade als dair halden ende hem alsulke guldc ende rechte als denselven badeampt toebehoeren uytreyken ende doin uytreyken ende des nyet en laten also lief als hem onse hulde sy. In orkonde etc.

15 December 1387.

"ol. 15. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij gelaift hebben ende gelaven yn goiden truwen mit descn apenen brieve Ilubert van Culenborgh van Meer, onsen lieven neven, dat heer Arnt van Hoemen nummermeer van ons scheiden en sal van der gevengnisse dair wij htm mede gevangen hebben. He en hebbe irst avergegeven Hubert vurscreven

alle brieve die he hedde van allen alsulken rentlien ende

#

jairgulden als he heeft in der heerlicheit van Meer ende dat wij, of Hubert vurscreven omme deser saken wille eynich krot of stoet vil, denselven Hubert behulpich ende geredicli dair ynne wesen soilen, sondcr alle argelist. Datum MCCC 87, Dominica post beate Lucie.

12 November....

Hertoge van Gelre ende greve van Zutphen.

Wij laten u weten heren Arnt van Hoemen, ridder, dat gi verghiet ende bekennet voir den richter ende scepenen van Meer, den wij eyn stat gevrihet ende geleent hebben dair sij then gerichte sitten moigen, dat u Hubert van Culenborgh, here tot Meer, genoich gedain ende van u wal geloeft heeft alle alsulke renthen ende jairgulden als gi hebt yn der heerlicheyt van Meer ende schelt Hubert