is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of na hem sijne erven onse of onsen erven amptmanne sijn, alle jair die dijckgraefschap yn den ampte tusschen Maze ende Wale ende dair en baven en sullen Willem vurscreven noch sijne erven ons of onsen erven geen cost meer rekenen, then were dat wij of onse erven hem of sijnen erven mit onsen brieve of mit warechtigen luden tot ons te comen of van onsen wegen gewapent of ongewapent the riden erghent bynnen of buten onsen landen yn onsen orber ende dair wijs te doin hebben ontboiden. Voirt alle vervalle, broeken ende upcomynge, groet ende cleyn, die yn onsen vurscreven ampt verschinen ende vervallen sullen, die sal heer Willem vurscreven upboeren ende ons of onsen erven ende nacomelinghen dair af bescheidelike rekenynge te doin eyn maent dair na, dat wij of onse erven ende nacomelinghen an hem of an sijne erven des doin gesynnen mit onsen brieve of dat sij an ons selve deden gesynnen, alle argelist etc. Hir waeren aver ende an heer Wolter van Ysendairen, heer Henrich Rombliain van Vossem, heer Zeger van Gruesbeke, heer van Hoemen, heer Arnt van Hoemen, heer van Amersoyen, ridder, Gadert van Hoemen, etc. ende die scepenen van onsen vier hoefsteden etc. In orkonde etc.

18 October ....

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bij raide, outs raids ende vriende mit onsen rechten voirbedachten wetentheit hebben bestedicht, confirmiert ende gelaift, bestedigen, confirmieren ende gelaven alsulke confirmaciebrieven ende alle ende een ygelich punten dair ynne bescreven niet uitgesceiden besegeit ende gegeven als heer Gerit van Herier, here tot Poderoyen, heeft van onsen lieven oem seliger gedachten hertoge Eedwert, sprekende up die borch ende dat huys te Poderoyen mit sijnen getymerde, vesten ende graven die doe dair an ende omme waeren of namails