is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen, alle onse lande doir baven ende beneden, beyde te water ende te lande, voir ons ende voir alle onse ondersaten ende voir alle dieghene die omme onsen wille doin ende laten willen, virtiennacht langk na den dat wij dat upseggen an Gadert onsen muntmeister vurscreven mit onsen brieven, sonder argelist. Voirtmeer so soilen wij hebben van ilken marck goit te sleeschat eynen halven gulden die Gadert onse muntemeister vurscreven muntet. Alle dese vurscreven punten ende illich punten sonderlingen hebben wij gelaift ende gelaven yn goiden truwen vaste, stede ende onverbrekelich te houden, sonder entiich wederseggen. In orkonde. Datum anno Domini MCCCLXXXV sabbato post Jacobi maioris apostoli.

25 November 1385.

Fol. 17». Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen voir ons, onse erven ende nacomelingen, dat wij noch sculdich sijn van gerechten schout Johan Kodken van Zellar, onsen lieven rayt ende marschalc van onsen hertoge ende sinen erven van alsulken gelde als he liggende had an onsen ampte yn Duyffel, wilk geit he an ons gebracht heeft na ingehalt der brieven ons dair up gegeven sess hondert goide alde guldenen scilde etc. die wij Johan ende sijnen erven hebben gewijst te boeren uyt ende van onsen beden ende schattingen tot Driele, als hir na bescreven is, dats te weten nu in onser beden tot Driele die wij bynnen jairs na datum des briefs hebben soilen neest comende driehondert aude scilden als vurscreven sijn of dair voir goit ander payment den vurscreven scilden gelijk goit, ende dair na bijnnen een anderen jair dair na aireneest comende driehondert aude scilden als vurscreven sijn of payment dair voir als vurscreven is. Ende ontbieden dairomme heren Nyclais Liefger, scolaster tsente apostelen, onsen lieven rayt ende rentmeister, die nu is ende allen dien ghenen die onse vurscreven bede ende