is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onse lieve raide Henrich here van Wysch, Arnt van den Gruith... ende Henrich van Herwen. In orkonde nostri sigilli.

29 November 1385.

Fol. igv. Wij Willem etc. doin kont etc. dat voir ons comen is Gertrud Everts wijff van Bingerden was, als mit hoeren gekoren momber Johan van der Capellen, die hoer mit ordel ende mit recht gegeven wart ende heeft upgedragen mit hoeren vrijhen wille onbedwongen enen brief besegeit mit segel Sweders heren van Voerst, gantz ende alinch sprekende van XLV ende twee scepenbrieven besegeit mit twier scepcnen segel van Doisborgh gantz ende alinch vol ende al besegeit, den eynen sprekende van c ende L marken, die sculdich sijn Vrederich van den Brincken ende Dirck van Enghuesen ende den anderen sprekende van XXXV auden scilden, die sculdich is Vrederic van den Brincken vurscreven ende heeft dair up vertegen mit hande ende mit monde, tot behoef Gerits Pailke van Zevenar. Also dat ordel ende vondenisse wijsde dat Gertrud vurscreven dair af onterft were ende gheen recht dair an en behielde ende Gerit Pailke vurscreven ende sijne erven dair an geerft ende gerecht weren ende die vurscreven updracht ende vertichnisse vast ende stede were. Hir waeren aver ende an heer Arnt van der Lawich, ridder, Gadert van Hoemen ende Jan van Bilant heren Otten soen. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCCLXXV in vigilia Andree.

13 Julij 1388.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bi rade ende goitduncken onser raide ende vriende hebben ontfangen ende ontfaen meister Peter Odulphs, canunnic tsente Cunibertus yn Colen, meister van medicinen, tot onsen meister ende medicinen, ende hebben hem omme manigen truwen dienst den he ons gedaen heeft ende noch doin mach gegeven