is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af hebben sall die kirke van Dreempte ende die ander helfte hebben soilcn die twee altair ende priesters bynnen der stedeken van Bronchorst ende hoere nacomelingen. Wert sake dat wij dair ennych recht an hebben, dat wij dat voir ons ende onsen nacomelingen avergegeven hebben ende avergeven omme Gaids wille, want dat geistelich goit blivcn sal, sonder argelist. Datum anno Domini MCCCLXXXVI die Animarum commcmorationis omnium.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat Gerit van Steenbergen, onse lieve neve ende sijne kneclite als, Ludolff van Elten, Johan van den Vehuys, Luytze van der Huete, Ryxken van Wambeke, Johan van Malssen, Wolter Koeck ende Johan van den Warve, mit ons witlike ende wale averdragen verleken ende verswoent sijn ende sunderlinge van der averreykinge van Johans dode van Herwijne ende van aller lofnisse ende broeken die Gerit, onse lieve neve, Ludolff van Elten, Johan van den Vehuys, Luytze van der Huete, Rijxken van Wambeke, Johan van Malssen, Wolter Koeck ende Johan van den Warve tot desen dage toe datum des briefs tegen ons misdaen moegen hebben ende schelden sij dair aff voir ons, onse erven ende nacomelingen los, ledich ende qwijt mit desen apenen brief. In orkonde etc. Datum etc.

Wij Willem etc. doin kont etc. want ons (jerit van Steenbergen, onse lieve neve, upgedragen ende gegeven heeft sine heerlicheit ende gerichte, hoghc ende lege, tot Ressen ynder Overbetu gelegen, na ynhaut sijnren apenen brieve die he ons dair up gegeven heeft x), beheltlich hem sijnren eygenen lude ende erfnissen. So hebben wij gclitift ende gelaven in goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen dat wij binnen denselven gerichte aver Gerit, onsen lieven neve vurgenoemt, noch aver syne goit nyet