is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the water ende te lande, doir alle onse landt tolvrij up hoere alde recht, also als onse voirvaderen hoen dat voirtijds gegeven ende gegont hebben, in vurwerden ende manieren als hir nae bescreven staat. In den irsten dat die burgere der stat van Embrich geven soilen tot Lobede voir den tholle van tween tolbair voeder wijns enen auden scilt ende enen alden Engels. Voirt soilen die burgere der stat van Embrich geven tot Xymegen van eiken tolbair voeder wijns vier alde grote, die onse lieve gemynde vrouwe ende moeder die hertoghinne van Gulich ende van Gelre nu ter tijdt heeft. Voirt soilen sij oick tot Nymegen geven van ilken tolbair voeder wijns drie alde grooten, die die heer van Schonenvorst nu heeft ende nyet mere. Voirt soilen sij tot Zutphen geven den alden tolle ende riyet mere. Voirt meer soilen die burgere van Embrich geven tot Thiell ende tot Zaltbomell den alden tholle ende nyet meer. Voirt meer so en soilen sij tot Doesborgh ende tot Yseloirde en ghenen tholle geven. Oick so en soilen die burgere van Emmerich tot Elten en ghenen marcktolle geven. Voirt meer so e^soilen wij, noch onse erven ende nacomelingen en geenrehande uplaghe, noch ongelt up die stat van Embrich of up hoere burgere of hoer guet setten, noch doin setten, nemen noch doin nemen in geenrewijs anders dan vurscreven steet, thent tot der tijt thoe dat wij of onse nacomelingen der gemeenren stad van Embrich wale betailt hebben negenhondert ende drieende dertich alde gulden scilde ende die kommerloos hoen gelevert bynnen Embrich up sente Mertens Munsterhoflf. Alle dese vurscreven punten ende vurwerden hebben wij Willem hertoge vurscreven gelaift ende gelaven in goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen vast, stede ende onverbrekelich te halden ende te doin halden der gemeynren stad van Embrich ende alle hoeren burgeren in aller maten als vurscreven is, sonder eynich voirbreken. Alle argelist uitgeseegt. In orkonde etc. Gegeven