is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

privilegien en de geleide gebruken in der stat van Nymegen vurscreven, gelijck dat andere onse joeden die in onsen stat vurscreven wonaftich sijn hebben ende the gebrueken plegen ende dat sij in orkonde des hoere stat segel van Nymegen bi dat onse an desen brieve willen hangen, dat wij burgemeister etc. der stat van Nymegen vurscreven bekennen gedain te hebben, omme bede wille ende van geheite onss lieven gnedigen heren des hertogen vurscreven. Datum anno Domini MCCCLXXXV up sente Peters dag ad vincula.

25 Julij 1386.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat Johannes Vijge, onse tholneer tot Lobede ende tot Nymegen, ons, voir ons ende onsen raide ende den scepenen van onsen vier steden, van den thollen vurscreven van allen upboeren ende uitgeven dair toe behoerende in der weken na Paisschen neest geleden, als van Lobeden van den sonnendage na sente Victoirs dach in den jair van LXXXV, ende van Nymegen van den sonnendagen in der vasten als men singhtReminiscere in den jair van LXXXV vurscreven thent Paischdach neest geleden, guede bescheidelike bewisinge gedain heeft ende rekenynge, also dat ons des wale genuecht ende bedancken ons goider rekenyngen, in welker rekenyngen Johannes vurscreven ons sculdich bleef ende blijft drie ende vijftich alde scildeii ende sestien aude grooten, sonder argelist. In beheltlich Johannes vurscreven alsulken brieve als he van ons heeft sprekende upten tholl van Nijmegen vurscreven. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCCLXXXVI die beati Jacobi.

tol. 27. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bij raide, consent ende goitduncken onss lieven ghemynden heren ende vaders ende onser lieven gemynden vrouwen ende mueder, shertogen ende der hertoghinnen van Gulich ende van Gelren ende