is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linge mit allen hoeren gueden ende haven wij ontfangen hebben ende ontfaen mit desen tegenwerdigen brieve onder onse beschernyss, bewairniss, vrede ende seker geleide dien

termijne the male vurscreven.

Ende avermids dat die vurscreven coeplude (Et hijs mediante) alle jairs dier XX jaren eyndt ende een ygelichen jairs upten hogetijd sente Johans dach vieftich gulden wichtich ende gerecht ons geven ende betalen soilen.

Oick soe quyten wij ende ledigen die vurscreven lomberden ende hoere voirvaeren ende alderen van allen fornon feite van hoen begangen ende van allen tijnsen, die ons nyet betailt en sijn van hoeren husen te Erclens, van allen tijd voirleden thent up desen hudichen dach.

(Dedimus eis insuper). Wij hebben hoen oick gegeven een jair van gnaden gentzlich na uytgange dier XX jaren sonder middel volgende te wonen in onser stad vurscreven, die pande the loetsen ende hoere schulde te vorderen ende the vergaderen ende andere hoere saken dair bijnnen te hantyeren of te doin, van wilken jair die couplude vurscreven ons nyet betalen en soilen, noch sculdich sijnt the betalen, noch voir dat jair nyet wij van hoen eyschen en soilen in geenrewijs.

(Promittimus insuper). Wij gelaven dair baven overmids dat die vurscreven coiplude ende enen ygeliken van hoen, hoere gesellen ende gesynde te verhalden, te beschirmen, te weren ende vrilich te bescudden, sonder alle scattinge in alle onsen landen ende in aller onser macht varende, kerende ende the bliven, omme die pensie des vurscreven gelts ons int ende eens ygeliken jairs te betalen als vurscreven is. Noch wij en soilen van hoen of van eynige van hoen enige andere dinge bijnnen dien XX jaeren vurscreven eysschen of doin eysschen, alsoe dat bynnen dien vurscreven jaeren die vurscreven couplude, hoere gesellen ende gesijnde, noch scattinge, noch gelaich, noch bede, noch assize van hoeren