is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yn soilen vairen ende sij soilen invaren in die stad van Colne of van Aken of tot Mechgelen. Dats te weten in dier stad 3ov. eynich dair die vurscreven couplude of gesellen of helder des briefs of uitgescreven of copien dierselver als vurgenoemt is kiesen of kuyst in eene eersame herberge ons ende onsen principale sculderen ende burgeren vurscreven van hoen of van enighen van hoen bewijst. Dat is te weten, wij Willem, liertoghe te Gulich ende the Gelre, vier guede man mit vier perden voir ons senden moegen ende soilen. Ende wij Willem, hertoge the Gelre ende greve te Zutphen, vier guede man mit vier perden voir ons senden moegen ende soilen. Ende een ygelich dier vurscreven onsen principale medesculdere ende burgen mit tween perden of twee eersame knechte mit tween perden ende die vurscreven sthede een igeliche twee hoere burgere mit tween perden voir sich senden moegen ende soilen, aldair te halden als dat gewonlich' is ende als dat geboirt leistinge als guede lude up ons ende onse principale medesculdere ende burgen vurgenoemt eygene kost ende gewerf dair uyt nyet te scheiden, thent also lange dat dien vurgenoemde coepluden ende hoeren gesellen van den gebreke tot simplen seggen dier coeplude ende hoeren gesellen of eyns van hoen gentzlich en volcomelich genoich sij geschiet ende volldaen. Obligantes. Ende wij verbinden ons the meerre vesteniss alle desen dinge vurscreven. Wij vertijen hier inne ende in allen vurscreven saken voir ons, onse erven ende nacomelinge ende mede principale schuldenre ende burgere vurgenoemt ende hoere erven alre werwoirde ende exceptien quader droegen, privilegien, gewonten ende statuten, gemaickt ende ongemaickt ende alre hulpen des rechten, geestlich ende weerltlich ende sunderlinge up dat recht dat spreeckt dat eyne gemeyne vertichniss nyet en doegen. In wilker aller saken getuich ende vesteniss wij \\ illem, van Goids gnaden hertoge ende Maria, hertoginne the Gulich ende te