is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto die octava mensis Junii.

Sigillatum iussu ducis per Wilhelmum de Ysendaren, presentibus de consilio domino Henrico, domino de Gemen, Henrico domino de Wisch et Henrico de Herwerden, reddituario.

23 Junij 1386.

Fol. 37. Wij Willem van Guylge, bider genaden traetz nercoge

van Ghelren ende greve van Zutphen, doen Kom enae kenlic allen luden, dat want wer Obertyn van Montefia ende Anthonijs Ruthers son van Montefia, sinen neve, lomberden ende couplude, gesat ende gemaeckt hebben onse lomberden tot Ruremunde, in allederwijs alse die brieve dat begrepen die wij huen daer op gegeven hebben. Ende want onse lieve vrinde burgermeistere, scepenen ende raet onser stat van Ruremunde men ons ende vur ons in denen vurscreven brieve gelaeft hebben, verbonden staen ende bezegelt hebben, so geloeven wij in gueden truwen vur ons, onse erfgenamen ende nacomelingen dat wij die vurscreven stat van Ruremunde ende haere burgere los, quyt ende schadelos halden ende maken sulen van allen schaden die huen van den vurscreven brieve ende geloeften comen mach. Voert yst mit onsen vrijen willen ende consent dat die vurscreven stat van Ruremunde die vurscreven onse lomberden Obertyn ende Anthonys, haere gesellen ende gesynne die sij hebben of krigen mogen, in allen saken verantworden gelijc haeren yngesetenen, burgeren zonder yt temisdoen tgegen ons, onse erfgename ende naecoemelingen. Ende oft also geviel dat onss yt werrens were op die vurscreve onse lomberden, haere gesellen of gesinne die sij hebben of krigen mogen, so gelaven wij in gueden truwen vur ons, onse erven ende naecoemelingen, dat wij sij nyet vorder bezweren en sulen dan sij aen te spreken