is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO sal he hebben voir sijne degelixsche cost alle jair na beloep der tijt dat he onse drossait is drie hondert alde scilde, goit van golde ende gerecht van gewichte of dair voir goit ander payment dien vorscreven alden schilden gelych goit, die he heffen en boiren sal van den vorscreven broeken ende vervalle die baven vijf marken sijn. Ende weert dat hem dair an yet gebreech also dat he dat vorscreven jairgelt up eynich jair also lange als he onse drossait sijn sal nyet alync geboiren en kunde, so sal he dat gebreech slain ende rekenen up dat drossaitampt vorscreven ende dair en baven en sal he ons of onsen erven ghene cost meer rekenen, then were dat wij of onse erven hem selve of mit onsen brieven bevelen bij ons te komen of anders yet te doin verleggen ende uyt te gheven. Ende were dat he ons ergent te dienst rede mit eynigen luden die he nut hem vurde of dat wij of onse erven hem bevelen eynige gewapende lude yn den vorscreven drossaitampte te halden, als dat vorscreven drossaitampte ende onse lande te hueden ende te beschirmen of dat he ons andere yet verlegede avermids onse of onsen erven bevele ende brieven, wes costs of schaden he of dieghene die mit hem weren yn onsen of onser erven dienste deden of leden an gevenckcnisse, perden of reysigen have, den cost, schaden, gevencknisse ende verlies of dat he ons anders verleget hedde sal he slain ende rekenen up dat drossaitampt vorscreven tot bescheideliker rekeninge ende bewijsinge ons of onsen erven dair af te doin, were oic dat he of die sijne vorscreven als he ende die yn onsen dienste vorscreven weren eynige gevangen vyenghen of reysige have worven, die gevangen sullen yn onser hant stain. Mer alsulk geit als dair af compt dat sal he boiren yn afslach alsulx schaden of gebreex als he dan hedde gelijch vorscreven is. Oic ist gevurwert, dat her Johan vorscreven alsulk gewynne ende gewerf als van onsen horigen goiden ende eygenen luden compt yn den