is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die geleden sijn thent up hude desen dach datum des briefs, dat wij of yemant van onser wegen dairomme dien proest vorgenoemt gheen anspraeck of ticht of scholt doin of gheven en sullen noch en moigen. Sonder argelist. Presentibus de consilio etc.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij mit willen, weten en rade onss lieven geminden heren ende vaders des hertogen, onser liever geminder vrouwen ende moider der hertoginnen van Gulich ende van Gelre ende bij rade ende goitdunken onss raids ende onser vriende hebben gegheven ende gheven mit desen apenen brieve onsen neve heren Heinrich van Steynbergen, proest tOudemunster tUtrecht, sijnen lijve ende goide ende allen sijnen knechten ende gesynde die he nu heeft of hebben sal eyne goide vaste, stede, vorwerde geleide ende veilicheide, te riden, te varen, te komen, te rijden ende te blijven, te water ende te lande, yn allen onsen landen ende heerlicheide, ayngaende up hude desen dach datum des briefs ende durende sess jairlanck na datum des briefs neest volgende, also dat wij des geleids vorgenoemt nyet en sullen noch en moigen wederseggen bynnen den voirgenoemde tijt ende voirt en sal nyemant van onsen richteren of amptmannen die nu sijn of hir namails wesen sullen, richten of laten richten of bekummen bijnnen desen vorgenoemde sess jaren aver lijf of goidt of have des proests voirgenoemt yn eynigervvijs ende alle dese vorgenoemde punten hebben wij vast ende onverbrekelich gelaift yn goiden trouwen te halden ende doin te halden ende nyemant dair ontghegen laten doin of doin doin, sonder argelist. Weert doch dat eynich van onsen vier hoeftsteden deser voirgenoemde geleide vorwerde en veilicheide bynnen hoere vrijheit nyet halden en wolden, dair solden wij wesen mede onbehaelt, sonder argelist. Presentibus de consilio.