is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of ennich van ons hertoghe of hertoginne vurscreven of onse erven ende nacomelinghe Gadert vurscreven of sijn erven ontboeden of bevelen erghent van onser weghen the riden of dat sy ennich geit van onsen bevele vytgheven, dien cost die sij dan deden ende dat geit soelen Gadert vurscreven ende sijn erven ons rekenen ende op dat vurscreven ampt slaen. Ende worde Godert vurscreven of sijn erven of oerre ennichs knechte ghevanghen op die reyse daer sij aldus gheseint wurden, of dat sij peerde of reysighe have verloeren, of dat Gadert vurscreven of sijn erven of oerre ennichs knechte om ons ampts wille vurgenoemt te beschudden nederleghen, of peerde of reysighe have verloeren, die wile dat sij onse amptlude van den vurgenoemde ampt wesen soelen, des soelen wij onse erven ende nacomelinghe hoer hoeftheer wesen ende sij daer af belegghen ende dat verluys soelen sij ons oec rekenen ende op dat vurscreven ampt slaen. Voert weert sake dat Gadert vurscreven of sijn erven ymant van broeken weghen aen taesten ende sij dat weren wouden ende daer ennich ongheval in viel als van doetslaghe of dat daer wondinghe in schiede, dat Got verbiede, daer om en soelen sij noch dieghene die oem hilpen theghen ons niet broeceftich wesen, noch wij en soelen die saken over sij niet laten richten noch richten, mar wij onse erven ende nacomelinge soelen hoem des een hoeftheer wesen, sonder arghelijst. Weert oec sake dat Gadert vurscreven sijn erve of oerre ennichs knechte ennighe ghevanghen vienghen, daer soelen wij oec hoer hoeftheer af wesen ende mit dien ghewanghenen soelen Gadert vurscreven ende sijn erven doen bij onsen rade ende onser vriende. Ende voir dese dryedusent aude scilde hoeftels ende dryehondert aude scilde jaerlix ende voir ander cost ende verluys die Gadert vurscreven of sijn erven of oerre ennichs knechte doen hebben of liden mochten ghelijc als vurscreven steet, soelen Gadert vurscreven ende sijn erven hebben ende upboeren alle broeken