is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verval ende opcominghe, clein ende groet, die in den vurscreven ampt verschinen ende vervallen soelen in afslaghe alsulker schout als wij hoem van allen saken vurscreven sculdich weren ende daer in sitten onghecroet ende onghe[ 45v. hijndert van ons ende onsen erven ende nacomelinghe ende van yman van onser weghen, thent der tijt toe dat Gadert vurscreven ende sijn erven alle schout, schade ende cost van allen vurgenoemde saken van den vurscreven ampt volcomelic ende al opgheboert hedden ende al wael betaelt weren of dat wij onse erven ende nacomelinghe oem andersins voldeden dats hoem ghenughetden. Voert sijnt vorwarden, dat Gadert vurscreven ende sijn erven van allen punten ende saken vurscreven ons, onsen erven ende nacomelinghe bescheidelike rekeninghe ende bewisinghe doen soelen tot allen tiden als wij hoem dat twee maende the voeren mit onsen brieven sinnen ende the weten doen. Weert oec sake, dat Gadert vurscreven ende sijn erven in sijnre rekeninghen ennighe broeken of vervall vergheten hedde, die hij ons niet gherekent en hedde, die wij na sijnre rekeninge vonden, daerinne en sal hij gheen broeken vorder theghen ons, onse erven ende nacomelinghen aen ghedaen hebben, dan hij ons dat af sal slaen aen der summe die wij oen na sijnre rekeninghe vurscreven sculdich bleven of hij sal ons die tot onser maninge betalen also verre als wij oem na der rekeninghe vurscreven niet sculdich en bleven. Voer meer sijnt vorwarden, dat wij onse erven ende nacomelinghe den vurgenoemde Gadert ende sijn erven van den vurscreven ampt mit allen sinen toebehoer in gheenrewijs ontsetten en soelen, noch doen, noch laten ontsetten, noch oec van onser borch tot Hattem die wij oen the verwaren ghegheven hebben in gheenrewijs dringhen noch doen en soelen, sij en hebben yrst al ghebreck ende schout die oem van allen of van enighe saken vurscreven ghebreken mocht volcomelic ende al opgheboert van de