is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat irste dat sij somelike of sunderliken daer op gemaent werden oyck bynnen den neisten vertennachten daer nae dat sy gemaent worden te huyss of te have tot Colen in die selve herberge in leistinge komen off senden. End die andere seess onse burgen, die buten Colen geseten sijn, die soelen oyck sonder vertrecken, oerre een des anderen niet te beyden, bynnen den neisten vertennachten nae den dage dat sij gemaent werden mit brieven of mit munde te huyss of te have daer sij wonechtich sijn, tot Colen ynkomen in die selve herberge vurscreven of eyn ygelick van oen mach eynen goden manne mit eynen knecht end mit tween perden vur sich senden in die selve herberge. Aldaer soelen die dry gode manne vurscreven mit seesse peerden, die wij vur ons senden soelen end die anderen onse burgen vurscreven die buten Colen geseten sijn liggen end leisten als gewoenliken is nae goder lude recht. End die vurscreven onse burgen, burgere tot Colen, soelen oyck daer ynliggen end leisten als oerre burgere recht end gewoenheyt van Colen, als nae burgere wyse end gewoende, mallick op sijns selves pande Fol. 47. end kost ons selve aen den weyrt of aen die werdynne te wynnen end te quyten, end nummer uter leistinge te scheiden, noch daer van op te hoeren in ennycher wijse den vurscreven Johanne, Reynarde end Willem of hoeren erven en sij tierst van der vurscreven summe gulden des verbroeken termijns of der verbroekener termijnen, daeromme dat wij te leisten gemaent weren end voert van allen schaden end kost die sij daer omme hedden of leden tot bescheideliker bewysinge genselick end te mael genoech geschiet. Voert weert sake dat ennych onser burgen vurscreven eyn of meer aflivich of uytlendich wurde, eer van allen dingen vurscreven genzliken genoech geschiet were, soe gelaven wij hertoge van Gelre vurscreven in goden truwen bynnen den neisten vertennachten daer nae, dat wij daer op gemaent werden van der vurscreven Johans, Reynarts end Willems of hoerre

v.

i