is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consent gedain heeft ende ich hebbe des te getuge mijn segel bij segel desselven mijns genedigen heren an desen brief bij mijnre rechter wetenheit doin hangen. Gegeven anno 1388 in octava assumptionis beate Marie.

Op de kant der acte staat geschreven:

Wij voir ons, onse erven en nakomelingen hem gesat hebben ende setten mit desen brieve yn dat selve onse goit van Elden met alle etc.

voir ons, onse erven en nakomelingen

3 Mei 1379.

Datum per copiam.

Fol. 5oa. Wij Willem van Gulich, bi der genaden Gods hertoghe van Gelre ende greve van Zutphen, doen cont ende kenlich allen luden dat wij ghesekert ende gheloeft hebben ende ghesworen hebben ten heilghen mit opgherechden vingeren ende mit ghestaefden eden onsen lieven neve heren Arnden van Huern, bisscop van Utricht, dat wij hoem of sinen erven off denghenen den he des mechtich maket met sinen openen brieven, die halve renten, scettinghen ende beden dat wij hem inne ghesat hebben voir vyf ende twintich dusent auden scilden jaerlix soelen laten heffen ende boeren ghelijc die brieve ynne halden die dair op ghemaket siin ende oec die scattinghen ende beden vorscreven jaerlix te setten ende te doen setten op alle sunte Johans misse te midde somer ende te voeren op alle sente Mertens misse in den winter daer neest volgenden, na alle onser macht met den meesten snellinghen dat men kan, sonder alle argelist. In orkonde ons seghels dat wij aen desen brijf hebben doen hanghen. Gegheven in den jaer onss Heren dusent drihondert neghen ende tseventich des heilghen Crucis daghe inventio.