is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j0av) 51 en 51* "jn onbeschreven.

16 Augustus 1376.

|. 52. Wij Willem, bi der gnaden Gaids hertoge van Gulich ende van Gelre ende Maria, bi der selver gnaden hertoginne van Gulich ende van Gelre, maken kont etc., dat wij voir ons ende Willem, onsen audsten soen, sculdich sijn heren Willem, here van Bronchorst, onsen neve ende sijnen erven driedusent aude guldenen scilde etc. als van schoutswegen die dien here van Bronchorst vurscreven van den borchgreve ampt tot Nymegen after is ende hem onse lieve boel heer Reynolt, hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, den Got genedich sij, van denselven ampt sculdich bleef. Wair voir dat wij bi rade ende goitduncken onss raids ende onser vriende voir ons ende voir Willem onsen soen vurscreven gesat hebben ende setten mit desen apenen brieven heren Willem, heren van Bronchorst vurscreven ende sijne erven, yn die heelft van den alingen Nymeghenschen tholle, dat is te weten van den voeder wijns sess aude grote the nemen ende voirt van allen anderen guede dat beloip dair nae die helft der vurscreven tholle the boeren bij hem of van den ghene die sij dat bevelen, thent der tijt thoe dat hij of sijne erven dese vurscreven drie dusent aude scilde alentlich geboirt hebben uyt der heelft des alingen tholle vurscreven ende hem dat bewisen kunnen bij onsen scriver den wij dair bij hebben soilen ende avermids brieve van quytantien die sij van hoeren upboeren dair af glieven soilen ende en gheen onrayt dair af te liden noch dair uyt te betalen. Voirt sijnt vurwerden, wert sake dat die here van Bronchorst vurscreven averdrueghe mit sijnen sculdener dat he die setten woude yn boeringhe der vurscreven tholle, des soilen wij van onser ende van onss soens wegen gevolgich wesen ende sij dair yn halden ende beschirmen na yngehalt der brieve dair sij die here van Bronchorst vurscreven voir