is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

here van Bronchorst vurscreven noch aver die ghene die voir hem geloift hebben dat weren saicwouden of borgen nyet richten noch doin noch laten richten in geenrewijs bynnen vier jaeren na datum des briefs. Weer oick yeman van den sculderen vurscreven die eynigerhande gerichte sochte bijnnen onsen lande of dair buten of die hoere brieve yn eyniger ander hande brechten, dair die here van Bronchorst vurscreven of sijne saicwouden ende borge die mit hem ende voir hem gelaift hedden mede gemaent werden of krot of hynder in wilker wijs dat dat were dair af kregen. Soe wie dat van den vurscreven sculderen dat dede baven onse gebot ende onsen amptlude, des souden wij ons hauden an hoere lyf ende an hoere guyt ende den here van Bronchorst vurscreven ende sijne saicwouden ende borghen dat afdoen, sonder argelist. Ende so wie amptman is tot Nymegen ynder tijt, die sal van onsen geheit den here van Bronchorst gelaven ende richten yn sijne ampt bijnnen desen vier jaeren vurscreven brieve geven dair up dat he aver den here van Bronchorst vurscreven ende sijn saicwouden ende burgere nyet richten en sal noch laten richten yn syne ampt bijnnen desen vier jaeren vurscreven. Mede sijnt vurwerde. so wes die here van Bronchorst vurscreven heeft ende boert of avermids yeman van synren wegen uyten halve tholle ende halven scattynge ende bede vurscreven, dat he dair tot allen tiden quytancien af geven sal wanneer wij of yemant den wijt bevelen gesijnende sijn. Ende thoe wilker tijt dat here van Bronchorst vurscreven of sijne erven die drie dusent aude scilde uyter halver tholle ende vijf dusent ende vijfhondert aude guldene scilden uyter bede ende scattinge vurscreven•alinclich geboirt heft off hebben, so sal hi of sijne erven soilen die brieve van den ampt van Nymegen ende Fol. 53. van den halven tholle vurscreven ende dese tgegenwurdige brieve ons averleveren, sonder argelist. Alle dese vurscreven gelaiften ende vurwerden ende ponten hebben wij voir ons